Ce DOCUMENTE vă trebuie pentru a vă TRATA în STRĂINĂTATE

Distribuie prietenilor!

Orice român care este asigurat în sistemul public de sănătate are posibilitatea de a beneficia de servicii medicale în afara ţării. Condiţiile sunt reglementate printr-o serie de formulare, care se obţin de la casele de asigurări de sănătate.

Pentru a beneficia de servicii medicale în alte ţări europene, este necesar, în primul rând, cardul european de asigurări sociale de sănătate, care se obține în urma unei cereri scrise a asiguratului la casa de asigurări în a cărei circumscripţie îşi are domiciliu solicitantul. Se eliberează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE, relatează adevarul.ro.

Formularul European E112 „Atestat privind menţinerea dreptului la prestatiile în curs pentru asigurarea de boala-maternitate“, fiind inlocuit din mai 2010 cu formularul European S2 – „Document de deschidere de drepturi la tratament planificat“. Acest formular se utilizează pentru : 1. persoanele asigurate şi membrilor de familie (sot/sotie,copii,părinti aflaţi în întreţinere) care beneficiază de prestaţii de boala în România si care solicită casei de asigurari autorizarea întoarcerii în statul de resedinţă UE pentru continuitatea primirii serviciilor medicale prin intermediul formularului S2; 2. persoanele asigurate şi membrilor de familie care sunt autorizaţi prin formularul S2 de casa de asigurari să obţină tratament medical în alt stat membru UE. Eliberarea formularului S2( E112) se face prin depunerea unei cereri la casa de asigurari însoţită de o serie de documentatie: act de identitate al beneficiarului, adeverinţă de salariat / asigurat eliberată de CASVS – original, dosar medical (copii ale documentelor medicale), raport medical (model tipizat – original), acceptul clinicii din statul membru UE unde urmează să se efectueze prestaţiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei. Din raportul medical trebuie să rezulte că, serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază, de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

Formularul European E106 Reprezintă “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boala-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent“. Acest formular E106 ,din mai 2010 a fost înlocuit conform regulamentelor europene cu formularul S1. „Înregistrare pentru asigurare medicală” . Prin urmare formularul S1 (E106) se eliberează la cererea salariatului detaşat, studentului asigurat în România şi care pleacă cu bursa Erasmus în unul din statele membre UE, unde are reşedinta;

Formularul European E109 Denumit „Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor’“ şi care la fel ca formularul E106 a fost înlocuit cu formularul S1 din mai 2010. Se eliberează pentru copiii salariaţilor detaşaţi în unul din statele membre UE;

Lista completă o găsiți aici.

Distribuie prietenilor!

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *